Home / پشکل پناه

پشکل پناه

مردم روستای ایراج بر این باورند که در اول اسفند ماه که چله کوچک ویا به قول ایراجیها (چله خوردو) تمام می شود زمین دیگر کاملا گرم شده است و  در مورد گرم شدن زمین وکم شدن سرما مثال جالبی میزنند ومیگویند دیگر پشکل پناه شده است یعنی اینکه در پناه یک پشکل هم میتوانی پنهان بشوی واز سرما در امان بمانی البته من با قدیمیهای ایراج صحبت میکردم میگفتند حتی اگر در اسفند ماه یک شب بیرون ازخانه هم بمانی پشت یک پشکل میتوانی قایم بشوی چون دیگه هوا خوب شده وزمین گرم شده است  البته این پشکل پناه فقط مربوط به ایراج ومنطقه ما نیست برای مثال چند نمونه در زیر برای شما ذکر شده است

در کرمان زارعین می گویند بعد از سده حتی پناه یک پشکل گوسفند هم گرم است و زرتشتیان نیز در این موضوع معترفند و درباره سده و موقع فرارسیدن آن اصطلاحاتی دارند ، که به این ترتیب بیان می کنند: صد سده ، ده گله ، پنجاه به نوروز ، در این روزپختنیهای مخصوص زرتشتیان صورت می گیرد به نام سیرو سدو و سیرگ و یک نانی هم پخته می شود

چله پشگل پناه : از یازدهم اسفند تا بیستم اسفند … شیرازی های قدیم اعتقاد دارند که سرمای هوا در این ده روز به اندازه ای هست که با آدم با آتش زدن چند تا پشگل هم گرمش میشه … فکر کنم  یعنی  اگر پشت یک پشگل هم قایم بشی  گرمت میشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.