Home / چهارشنبه آخر ماه صفر

چهارشنبه آخر ماه صفر

درایراج  قدیم (زمان کودکیم )  درشب  چهارشنبه  آخر ما ه صفربیشتر خانواده  ها  ومخصوصا معمرین درغروب هنگام مقداری  هیزم  و ظرف  ابی  برداشته  وپشت بام  منزل  خود  می  رفتند وطوری  می  ایستادند که  پشت  به  شمال  ورو  به  قبله باشند هیزم ها  را  روشن  کرده و  به  پایین  ساختمان  می  انداختند وبعد  با گفتن  بسم الله اب  را از روی  پشت بام طوری  به  پایین  می  ریختند که آتش  را خاموش  کند به این  مراسم بیشتر  از چهارشنبه  سوری اهمیت  می  دادند .ازمرحوم حاج سید مرتضی درمورد فلسفه اینکار شخصا پرسیدم جواب داد که :اینکار نماد ونشانه ای بوده بین یاران ابو مسلم که برای خونخواهی شهدای کربلا جمع شده وآماده قیام  گردندخودمن چندین مرتبه  اینکار  را  انجام  دادم وهمسایه  هایم که خدا  رحمتشان  کند مرحوم  ماه  سلطان و  بگم وکربلایی غظنفرهم شاهد بودم که این کار را  انجام  می  دادند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.