Home / گلابگیری

گلابگیری

شاید با دیدن این مطلب تعجب کنید اما از دیر باز در روستای ایراج گلابگیری به روش خانگی وسنتی مرسوم بوده است وبیشتر از این گلاب برای درمان دارویی استفاده می شده است هم اکنون نیز در بیشتر باغهای ایراج یک درخت گل محمدی وجود دارد اما گلابگیری در ایراج چگونه بوده است؟ بعد از چیدن گل وجدا کردن گلبرگها ظرف فلزی را درون تشت آبی میگذاشتند وروی این ظرف را با پارچه مرمر بسیار تمیز وخشک میپوشاندند وسپس گلبرگها را روی این پارچه میریختند وروی گلبرگها را با ظرفی به نام تُوَه میپوشاندند و روی تُوَه ازذغالهایی  که از قبل روشن کرده بودند می ریختند واین ذغالها باعث میشد که گل بخار کند واین بخارها از پارچه عبور کرده وچون ظرف ما درون آب قرار گرفته است تبدیل به مایع ویا همان گلاب شود اما هم اکنون این روش منسوخ شده است هر چند هنوز معدودی با همین روش عرق نعناع میگیرند واماجدیدا دستگاهای گلابگیر خانگی کار را راحت کرده است وچند نفری نیز در ایراج از این دستگاه دارند مطمئناً در شهرستان ما به ویژه در روستاهایی که هوای بهتری دارند میتوان در زمینه پرورش گل محمدی سرمایه گذاری وایجاد اشتغال وحتی جذب گردشگر کرد و هم اکنون در خیلی از شهرها وروستاها به کشت و پرورش گل محمدی روی آورده اند

تُوَه ( tova ): ظرف فلزی پهن بزرگ که آن را بر روی آتش قرار می دهند و روی  آن نان شبیه لواش می پزند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.